ZDRAVO DELOVNO OKOLJE

Prepoznajmo. Oblikujmo. Negujmo svoje zdravje in dobro počutje pri delu.

PROBLEM

Svoje zdravje izgubljamo, ko delamo. S tem vplivamo na kvaliteto življenja.  Premalokrat se tega zavemo.

REŠITEV

Vzemimo svoje zdravje v svoje roke. Raziščimo okoliščine. Oblikujmo zdrav način življenja pri delu in doma, da nas bo podpiral pri našem dobrem počutju. 

IZBERI PROGRAME ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA:

V naših navadah se skriva naša moč in kvaliteta našega življenja. Mi oblikujemo navade in potem okolje posledično vpliva na nas. Zdrave navade nas podpirajo, nezdrave navade nas ovirajo. Prevzemimo kontrolo nad našim zdravje in dobrim počutjem in ga povzdignimo na višjo raven.

 • Individualna analiza delovnega mesta, ki nam pomaga poiskati vzroke, ki  slabo vplivajo na naše počutje pri delu.
 • Svetovanje za osebno zadovoljstvo pri delu, ki motivirala in pomagala   pri izboljšanju dobrega počutja pri delu.
 • Delavnica Zdravo delovno okolje, s katero podjetje motivira svoje zaposlene za izbiro zdravih življenjskih navad in dobrega počutja pri delu.

INDIVIDUALNA ANALIZA V PISARNI ALI DOMA
90€/ 2uri

Na podlagi izpolnjenega vprašalnika o delovnem mestu se boste posvetovali s strokovnjakom v živo ali preko telefona/spleta o ergonomskem oblikovanju delovnega mesta v pisarni ali doma.

 • Analizirali boste obstoječe stanje.
 • Prepoznali boste boljšo in slabšo postavitev pohištva in opreme in poiskali ustrezno rešitev, ki bo prilagojena vam. Oblikovali boste pozitiven odnos do ergonomske ureditve delovnega mesta,
 • Poiskali boste ustrezno rešitev za oblikovanje ergonomskega delovnega mesta.
 • Napisali boste načrt, ki bo vseboval cilje zdravega in varnega delovnega mesta.

SVETOVANJE ZA OSEBNO ZADOVOLJSTVO PRI DELU
160€/ 4 ure

Na podlagi vašega načrta, ki ga spišete v individualni analizi delovnega okolje se boste posvetovali s specialistom v živo ali preko telefona/spleta o nadaljnjih korakih za izboljšanje vašega osebnega zadovoljstva pri delu.

 • Poglobljen pogled dejavnikov iz individualne analize, ki ste jih vključili v vaš načrt.
 • Prejeli boste dodatna orodja, kot so vprašalniki, samostojne naloge in vaje.
 • Na voljo boste imeli praktične primere in nasvete.
 • Skozi ves čas bomo vaša podpora pri utrjevanju vašega zdravja in dobrega počutja pri delu.

DELAVNICA
ZDRAVO DELOVNO MESTO
990€/20 oseb/ 4 ure

Na delavnici se bomo osredotočali na ureditev delovnega mesta v pisarni ali doma.

Program je namenjen vsem podjetjem, ki želijo svoje zaposlene motivirati k bolj zdravim življenjskim navadam.

Vsebina delavnice:

 • Ergonomska ureditev delovnega mesta v pisarni ali doma.
 • Aktivno delo.

Prejeli boste vprašalnike, sezname za preverjanje, praktične primere in samostojne vaje.