Dobro je dovolj dobro.

Od vseh vprašanj, ki jih dobimo, je najpogostejše “Zakaj dobra pisarna?”

To vprašanje imamo radi in nanj tudi radi odgovorimo.

Pobudnica dobre pisarne, Maja Rihar je bila večino življenja v položaju, ko je morala pomagati pri pomembnih aktivnostih in odločitvah različnih podjetij. V takšnih situacijah je pomembno, da delo dobro opravljeno. Žal pa se prevečkrat zgodi, da sodobni svet zahteva zelo dobre ali celo popolne rezultate. Ko vas kdo v službi ogovori “Kako ste?”, se pravzaprav pričakuje odgovor “Super!”. Je tako prav? Smo pozabili, kaj je dobro? Maja pravi, da je tudi dobro dovolj dobro. Tako kot pri peki kolača. Važno je, kako se počutite. Če se počutite dobro, ko nekaj naredite in ko to prinese nekaj dobrega, je že to dovolj dobro.

Dobra pisarna je več kot le delovno mesto. Dobra pisarna je pisarna, v kateri se počutite dobro. Dobra pisarna je zelena, produktivna, prijazna in kreativna.

Naj bo pisarna prijazna.

Kaj je najbolj pomembno za počutje v pisarni danes? Prijazen, udoben delovni prostor, ki je prilagojen za vas.

Pisarna naj bo prijazna do vas, do vaših sodelavcev, do družine, do otrok, do starejših sodelavcev in nenazadnje do živali. Delovno okolje se je v zadnjih 20 letih zelo spremenilo. Središče pisarne je računalnik in tehnologija se spreminja vsaki 2 leti. Vedno več je sedečega dela, ki škoduje zdravju. Zato so udobje, ergonomija, varnost in gibanje v pisarni ključne stvari, ki vplivajo na zadovoljstvo in počutje na delovnem mestu. Zakaj ne bi delali stoje? V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, ki bodo pomagala zaposlenim in jim pustila, da delovno okolje prilagodijo sebi in sledijo tehnologiji. Dobra pisarna je dobra, ker je prijazna.

Krepite produktivnost v pisarni

Kako sta povezana produktivnost in dobro počutje v pisarni? Produktivnost je ključno povezana s počutjem na delovnem mestu.

Produktivnost se začne z urejenostjo pisarne – čistočo, redom in organizacijo pisarne. Povečujejo jo prijetni in udobni delovni prostori,  v katerih je na pameten način poskrbljeno za uporabo, shranjevanje, arhiviranje in varovanje dokumentov. Kjer se spodbujajo delovne navade in kjer se učite čas porabljati pametneje z inovativnimi pripomočki. Ker danes delajo v isti pisarni tudi do 4 generacije in se organizacijska struktura sprminja 4 leta, je sodelovanje postalo ključna sestavina za produktivnost. Zakaj nebi sodelovanja krepili s sedalnikom za sodelavce ob vaši pisarni mizi? Dobra pisarna je torej dobra, ker je produktivna.

Spodbujajte kreativnost v pisarni.

Kreativnost v pisarni spodbuja motivacijo za delo, zato je pomembno, kaj storite v pisarni za krepitev kreativnosti.

Spodbujajte pisarniške rešitve, ki so barvite, uporabne na več področjih, inovativne in modularne, tako da se jih lahko dograjuje ali reducira. Vedno več je dela od doma in na terenu. Raziskave kažejo, da so mobilni delavci manj inovativni kot tisti v pisarnah. Dobre ideje se redko zgodijo same od sebe. Zato je pomembno kakšno delovno okolje si ustvarite pri delu doma ali na terenu. Igra je postala del pisarne. Poskrbite, da redno spodbujajte sodelovanje med sodelavci, ki delajo od doma ali na terenu. Zakaj ne bi kreativnosti spodbujali s črnimi steklenimi tablami za zapisovanje idej? Dobra pisarna je torej dobra, ker je kreativna.

Naredite pisarno zeleno.

Vedno več časa preživite v pisarni, podjetja pa vedno bolj obremenjujejo okolje. Zato je pomembno, ali je vaš delovni prostor zdravju prijazen in iz kakšnih materialov so stvari, ki jih uporabljate pri delu.

Vedno več je uporabnikov zdravih, ekoloških in naravi prijaznih rešitev za pisarne. Feng shui je postala stalnica za doseganje dobrega počutja v prostoru. Šport je postal del pisarne. Podjetja, ki uporabljajo pisarniško opremo in materiale za reciklažo, bodo konkurenčnejša in okolju prijaznejša. Spodbujajte uporabo ekoloških, naravnih in recikliranih rešitev za pisarne. Zakaj ne bi vaših plastičnih map zamenjali z razgradljivimi? Dobra pisarna je torej dobra, ker je zelena.