Za uspešnost podjetja so pomembni zdravi zaposleni

 v blog, nasveti

Gallupova svetovna raziskava o zavzetosti zaposlenih, v kateri je bilo zajetih 160 držav, ugotavlja, da 85 % ljudi na svetu sovraži svoje delo in še posebej svojega šefa. Nezadovoljstvo pri delu, ki ga doživljamo, lahko povzroča stres ter je povezano z nižjo učinkovitostjo in posledično slabim poslovnim rezultatom podjetja. Ne le to! Nezadovoljstvo pri delu enako vpliva na zdravje kot brezposelnost. Delo pomeni človeku vse, saj se z njim razvija in mu zagotavlja vir dohodka. Da lahko uspešno delamo, pa moramo biti zdravi. Žal se pogosto začnemo ukvarjati z zdravjem šele takrat, ko je to že načeto.

Zdrav zaposleni je zadovoljen in dovolj motiviran, da delo opravi kvalitetno.

Zdrav zaposleni opravlja delo kvalitetno, podjetje pa je zato uspešno. Človek skozi dan igra različne vloge v službi in doma, kjer so prisotne različne obremenitve. Če se te ponavljajo, lahko privedejo do poškodb in bolezni, ki za podjetje predstavljajo skrite stroške, ki vplivajo na uspeh podjetja. Če pride do njih, trpita tako zasebno življenje kot tudi služba. Zato je dobro, da se v podjetju te težave prepozna in pomaga zaposlenim, da s čim manj napora usklajujejo delo in zasebno življenje. Zadovoljni zaposleni v kolektivu gojijo dobre odnose in pripadnost do podjetja.

Spremembe v pisarniškem okolju.

Nekoč, nedavno nazaj je pisarniško delo od zaposlenega zahtevalo tudi fizično aktivnost. Zato se je delo v pisarnah štelo za varno in zdravju neškodljivo. Danes nam nova tehnologija omogoča, da imamo na računalniku dostopne vse želene podatke za delo, kar od zaposlenega v pisarni zahteva nizko fizično aktivnost. Neaktivnost, večurno delo pred zaslonom, prisilna drža, ponavljajoči se gibi, neprimerno oblikovana delovna miza in stol so obremenitve, ki na splošno veljajo za zelo nevarne. Drži, da smo gibljivejši, kar se tiče prenosa in obdelovanja informacij, vendar pa to ne drži za telesno aktivnost. Ne glede na to, kako preživljamo delovni in prosti čas, ni dobro za zdravje, če ga preživljamo sede. Zato morajo podjetja posodobiti pisarniška delovna mesta in ustvariti podporno okolje, ki bo zmanjšalo obremenjenost na delovnem mestu.

Programi promocije zdravja na delovnem mestu so ključ do zdravih zaposlenih.

V Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA; 2012) ugotavljajo, da so ključ do uspeha ustrezni programi zniževanja poškodb pri delu in bolezni v povezavi z delom. Podjetja, ki se ukvarjajo s preventivnimi in promocijskimi progami, navajajo njihovo uporabo kot ključ do uspeha.

Ni dovolj, da poznamo problem, s katerim se ukvarjamo, temveč se moramo načrta promocije zdravja na delovnem mestu lotiti sistematično in ga načrtovati v vseh fazah življenjskega ciklusa. Navkljub dobrim namenom s slabo pripravljenim načrtom morda ne boste dosegli želenega učinka.

Ambasador zdravja v podjetju.

Ambasador zdravja je program, ki je namenjen zaposlenim, kadrovikom, podjetnikom in menedžerjem, ki se želijo sistematično lotiti načrta ter postati ambasador zdravja v podjetju in uspešno izvajati programe promocije zdravja na delovnem mestu. V sklopu izobraževanja vas opremimo z znanjem in orodji za učinkovite ukrepe in celovito realizacijo programa varnega dela in promocije zdravja na delovnem mestu. Poleg tega pa nudimo celoletno podporo vašim ambasadorskim aktivnostim.

KDAJ, KJE, KAKO?

Izobraževanje bo potekalo v treh petkovih srečanjih, in sicer 10.5. 2019, 31. 5. 2019 in 7. 6. 2019, od 8.00 do 10.00 v Tehnološkem parku, stavba F, 3. nadstropje. Več o izobraževanju na TUKAJ.

Maja Rihar

Maja Rihar
Sem Maja Rihar. Strokovnjakinja za dobro počutje v pisarni, podjetnica, organizatorka dogodkov, bloggerka, žena in mati dveh otrok. Bi se radi počutili dobro v vaši pisarni? Pri tem vam lahko pomagam. Vsak dan z uspešnimi podjetniki, podjetnicami in z naprednimi podjetji iščem inovativne rešitve kako v pisarni ustvariti dobro počutje.
Priporočeni nasveti

Napišite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.