Splošni pogoji uporabe in poslovanja spletne strani Dobra pisarna Maja Rihar s.p.

I. Splošne določbe

1. člen

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti med Dobra pisarna Maja Rihar s.p. (v nadaljevanju: upravljavec oziroma prodajalec) in uporabniki oziroma kupci na spletnem mestu dobrapisana.si. Z uporabo spletnega mesta dobrapisana.si vsak uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s temi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

II. Izjava o zasebnosti

2. člen

Upravljavec zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, ime in priimek, medij, poštni naslov in naslov za dostavo in/ali telefonska številka. Upravljavec zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo, ter za obveščanje o aktualnih dogodkih in neposredno trženje. Upravljavec se zavezuje, da posamezniku ne bo poslal več kot 2 obvestila iz tega odstavka dnevno. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za vas lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

3. člen

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Vsi občutljivi podatki, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, se prenašajo po zavarovanih poteh (SSL protokol).

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na napravi, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. malware ali spyware).

4. člen

Vsak posameznik lahko kadar koli pisno na elektronski naslov info@dobrapisarna.si ali na naslov podjetja zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen obveščanja in neposrednega trženja. Upravljavec bo najkasneje v 15 dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

5. člen

Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega mesta dobrapisarna.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

III. Avtorske pravice

6. člen

Vse vsebine in gradiva, pisna in slikovna, ki so objavljena na spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite. Vse pravice na začetni strani in vseh podstraneh spletnega mesta dobrapisarna.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine upravljavca. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa dobrapisarna.si za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Morebitna komercialna uporaba vsebin spletnega mesta mora biti pred uporabo pisno dogovorjena z lastnikom spletnega mesta.

Pri uporabi avtorskega dela mora biti naveden vir v eni izmed naslednjih dveh dovoljenih oblik “Vir: www.dobrapisarna.si” ali “Več na www.dobrapisarna.si”.

IV. Omejitev odgovornosti

7. člen

Upravljavec se bo trudil za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti upravljavec niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec tudi ne more biti odgovoren za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršne koli njene uporabe.

Upravljavec ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

V. Končne določbe

8. člen

Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.dobrapisarna.si. Upravljavec lahko splošne pogoje kadar koli spremeni. Za uporabnika spletnega mesta so zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.